Политики за използване

Политика на хотел „Велиста“

Благодарим Ви, че избрахте нашия хотел. Молим да се запознаете с политиката на комплекса:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Тези правила са разработени на базата на действащото българско законодателство.
 2. Хотел „Велиста“ гарантира на своите гости спазване на конфиденциалност и защита на личните данни. Информацията за потребителите, постъпила през системата за резервация, ще бъде използвана само за потвърждаване и валидиране на резервацията и няма да бъде предоставяна към трети лица.
 3. Администрацията на хотела може да прекрати предоставянето на услуги, при нарушаване на правилата и неспазване на политиката на хотела.

ПРАВИЛА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПРЕБИВАВАНЕ В ХОТЕЛА

 1. При настаняване в хотела, гостът е длъжен да представи документ за самоличност.
 2. Освобождаването на стаите е до 12:00 часа, а настаняването в хотела се осъществява след 14:00 часа.
 3. В случай на ранно настаняване, гостите трябва да доплатят по 10 лева на човек.
 4. В случай на късно освобождаване се заплаща 50% от цената на съответната стая до 15:00 часа.
 5. След 15:00 часа се заплаща пълната стойност на стаята.
 6. Молим гостите да оставят ценните си вещи и документи на Рецепцията. Хотелът не носи отговорност за вещи оставени без надзор.
 7. Молим гостите да пазят имуществото на хотела и да съблюдават правилата за пожарна безопасност. Преди да излезете от стаята си, молим да затваряте прозорците, крановете за вода, да изключите светлините и електроуредите. Гостите компенсират стойността на повреденото имущество в хотела.
 8. Гости, които не спазват политиката на хотела и общия ред, може да бъдат принудени да напуснат комплекса без възстановяване на предплатените суми.

С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕД И БЕЗОПАСНОСТ В ХОТЕЛА СЕ ЗАБРАНЯВА

 1. Пушенето в закритите помещения на комплекса.
 2. Предаването на трети лица на ключа от стаята Ви.
 3. Съхраняването в стаите на материали и предмети, опасни за здравето и живота на околните.
 4. Изнасянето на мебели от стаите и повреждане на имуществото на хотела.
 5. Нарушаването на общоприетите норми на поведение, агресивно поведение и действия, заплашващи здравето и имуществото на околните.
КОНТАКТИ

ЗА ВРЪЗКА С НАС