Контакти

Контакти

Адрес: Вонеща Вода, обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Факс: 06118 24 70
Тел: 06118 2270
GSM: 0887 486 623
Мениджър продажби GSM: 0884 011 267

Капаро в размер на 40% по банков път!

БАНКОВА СМЕТКА:
IBAN: BG19CECB97901040843500
BIC- ЦКБ АД: CECBBGSF
Иваничка Лесидренска – управител

Изпратете ни запитване

Доволни клиенти

“If you’re looking for a top quality hotel look no further. We were upgraded free of charge to the Premium Suite, thanks so much”

- John Doe

“Second If you’re looking for a top quality hotel look no further. We were upgraded free of charge to the Premium Suite, thanks so much”

- Brad Doe

“Third If you’re looking for a top quality hotel look no further. We were upgraded free of charge to the Premium Suite, thanks so much”

- Matt Doe